SEO – kompletní zhodnocení

Efektivita. To nejdůležitější co v dnešní společnosti najdeme. Snaha získat za jednu investovanou korunu více je přirozená pro majitele a jednatele firem, tak i pro běžné zákazníky. Jak z našich investovaných prostředků dostat naprosté maximum nám dnes pomůže odhalit Michal Braun z firmy Profitio. V ní se svým kolegou soustředí na SEO pro firmy z Plzně a Prahy efektivita jejich kampaní je tedy naprosto klíčová.

SEO rozhovor

Postupně se podíváme na tato témata:

 • Co to je SEO?
 • Jaký je správný postup v SEO?
  • Analýza klíčových slov
  • Analýza konkurence
  • Analýza obsahu
 • SEO strategie
 • Příklad SEO strategie
 • Jak může PPC pomoci SEO?
 • Závěr

Co je to SEO?

Redaktor: Jak byste odpověděl na otázku: „Co je to SEO?“?

MB: Jistě bychom si mohli stanovit základní poučky, co to SEO je jako například, že se jedná o optimalizaci webových stránek pro vyhledávače nebo opsat definici z Wikipedie. To ovšem není to, co podle mého názoru reprezentuje SEO nejvíce. V dnešní době stále více vítězí efektivita. Pro mě je tedy SEO spíše honbou za nejefektivnějšími metodami, které vyhovují pravidlům, které vyhledávače stanovují. Je tedy důležité zaměřit se na to, co při prosazování webových stránek funguje.

Pokud například máte regionální firmu z Plzně, bude její SEO jiné než té z Prahy. Navíc se bude diametrálně lišit obor od oboru. To určuje analytika. Je tedy vhodné zaměřit se na to, co nám říkají analýzy.

Jaký postup je správný postup v SEO?

Redaktor: Hodně lidí zajímá, jaký je správný postup v SEO. Co byste jim odpověděl?

MB: Neexistuje jeden způsob, jakým dělat SEO. Základní pravidlo bychom však stanovit mohli. Tím je nepřistupovat ke všem stránkám stejně. V každém oboru je situace jiná. Je tedy důležité obor nejprve analyzovat.

Až po analýze důkladné analýze jsme schopni stanovit, jaký správný postup v rámci SEO strategie zvolit. Velký rozdíl je soustředit se na jednoduchá klíčová slova a na velká, která mají velkou hledanost. Buďme ovšem konkrétní. Pokud se například chceme prosadit v určitém oboru, jsou stěžejní čtyři až pět oblastí, které musíme zanalyzovat.

Klíčová slova a analýza klíčových slov

Jedná se o klíčová slova, která chceme získat pro sebe. Jejich suma hledanosti by měla tvořit přibližně desetinásobek požadované návštěvnosti, pokud se chceme stát středně významným hráčem na trhu.

Tato slova zjistíme při analýze klíčových slov. Jedná se o postup, kdy z různých zdrojů zjišťujeme klíčová slova a na jejich základě se pak rozhodujeme, na která se chceme primárně zaměřit.

Jako zdroje těchto klíčových slov nám mohou sloužit například Google AdWords, ve kterých můžete vidět hledanosti jednotlivých klíčových slov. V českých podmínkách je možné využít i PPC systém Sklik.cz

Hodně zajímavou činností je rozhodování se o obtížnosti klíčového slova. Není totiž snadné prosadit se na jednotlivá klíčová slova. SEO strategie musí být přizpůsobená právě jejich náročnosti. Jak však takovou náročnost zjistit? My u nás ve firmě Profitio to děláme kalkulací na základě počtu odkazů, které vedou na stránky na stránky, které se v SERPu objevují. Tato kalkulace je víceméně odvozená od Keyword Difficulty od Ahrefs.

Je tedy vhodné spočítat si pomocí této kalkulace obtížnosti, kolik bude nutné odkazů na prosazení na jednotlivých slov. Porovnávejte vždy počet odkazů na jednotlivé stránky i na domény.

Analýza konkurence

SEO analýza konkurence

Další důležitým faktorem je konkurence, pokud je vražedná, bude prosazení velmi obtížné. Pokud naopak má odkazy jen z pár katalogů, mohlo by se vše podařit. Jak ale zjistit odkazy, které na konkurenta vedou? Nástrojů zdarma příliš není. Vhodné je zkusit si Open Site Explorer. Z placených jsou pak nejlepší Ahrefs nebo Majestic. Podle našeho pozorování jich Majestic najde vždy trochu více, ale nevytvářeli jsme na toto téma hlubší výzkum.

Po získání seznamu odkazů konkurence zjistíme, kdo na ni odkazuje. To ovšem samo o sobě nestačí. Pro prosazení ve vyhledávačích a vytváření zpětných odkazů, musíte zjistit, jak byly tyto odkazy získány. Není to příliš složité. V naprosté většině se jedná o jednu z těchto technik:

 • Zápis v katalogu nebo inzerát – Napodobíte tak, že se také zaregistrujete
 • Odkaz z diskuze – Můžete se pokusit uvést i smysluplně odkaz na vás.
 • PR článek – Zde je možné zaplatit si umístění podobného článku
 • Guestblogging – Situace, kdy je někdo z firmy i redaktorem magazínu. Těžko se získává.
 • Odkaz mezi obchodními partnery – Pokud nemáte stejné obchodní partnery a většinou u nově vznikajících stránek nejsou obchodní vazby tak silné, je tedy velmi obtížné získat stejný odkaz.
 • Podpůrný web – Ten je možné vytvořit také.
 • Jiné…

Okolo 95% odkazů by měly většinou pokrýt ty výše uvedené techniky. Na základě toho je možné vypracovat realizační plán budování zpětných odkazů. Jeho cílem by mělo být dostat se co nejrychleji na úroveň, jako jsou vaši konkurenti. Jednoduše řečeno, pokud budete mít stejné odkazy jako vaše konkurence, budete se zobrazovat velmi podobně.

Analýza obsahu konkurentů

Analýza obsahu konkurentů je důležitá z důvodu tzv. on-page faktorů SEO. Jedná se o skupinu faktorů, které společně tvoří obsah webu a takový nutný základ pro kvalitní SEO strategii a prosazení webu. Je vhodné je vnímat jako naprostou nutnost než jako způsob jako někoho překonat. Primárně se jedná o titulek, URL,  H1, první odstavec, text, obrázky, video.

Nyní se podívejme na všechny tyto faktory samostatně. Titulek je nejdůležitější. Umožní Googlu a Seznamu zařadit si z pohledu SEO váš web. URL adresa je také důležitá vhodné je ji udržovat krátkou a výstižnou. Pokud se zaměřujete například na džínové bundy, měla by být vasedomena.cz/dzinove-bundy. Nadpis H1 je nejdůležitější nadpis na stránce. Měl by být tedy jasně zřetelný a obsahovat klíčové slovo. První odstavec je důležitější než zbytek textu. V něm by se klíčové slovo mělo objevit stoprocentně. Další text by měl obsahovat dané slovo. Není však nutností, může obsahovat i synonyma, která dělají tet často relevantnější. Optimalizovat je pak možné pomocí tzv. ALT tagů i obrázky. Video také může zvýšit atraktivitu vašeho webu.

SEO strategie

Redaktor: Děkuji za shrnutí. Z těchto dat poté sestavujete SEO strategii? Mohl byste nám SEO strategii více přiblížit.

MB: Ano přesně tak. Většinou je klíčové vytvořit obsah. Ten musí být optimalizovaný podle klíčových faktorů, které jsou uvedeny výše. Mělo by se tedy jednat o obsah, který zaujme nejen vyhledávače, ale i návštěvníky. Důležitá je i textová obsáhlost. Ale kompletní rozpis všech On-page faktorů přesahuje možnosti tohoto rozhovoru. Klíčové je, že z těchto SEO analýz, které jsou zaměřeny primárně na konkurenty, je nutné dojít k analýze, která nebude shrnovat poznatky pouze o nich, ale bude se již soustředit i na realizaci.

Vše by mělo vést k sestavení plánu. Tento plán by měl sloužit jako soubor činností, které je nutné provést k dosažení požadované pozice na trhu. Má tedy tyto části:

 1. Obsahový plán – Jedná se o soupis obsahu, který je nutné vytvořit. To tvoří většinou copywriter.
 2. Linkbuildingovou strategii – Vychází z odkazů konkurentů, ty realizuje také a poté navrhuje způsoby, jak tyto příležitosti rozšířit.
 3. PR strategii – Tento dokument většina SEO agentur opomíjí. Je však mnoho témat, ke kterým se může firma vyjadřovat, a zmínky v různých médiích jsou velmi prospěšné.

Realizace SEO strategie pro plzeňskou firmu

SEO rozhovor - Plzeň

Redaktor: Mohl byste prezentovat nějakou modelovou SEO strategii, kterou jste realizoval?

MB: Bohužel nemohl, s klienty je nutné udržovat diskrétnost. Na druhou stranu bych mohl předeslat, jak bych si představoval modelových případ, kdy by se chtěla například prosadit nová pizzerie v Plzni.

Z pohledu optimalizace pro vyhledávače by ji zajímaly nejspíš klíčová slova, jako „pizzerie Plzeň“, „pizza Plzeň nebo „rozvoz pizzy Plzeň“. Z nich by musel získat web maximum, aby se prosadil.

Mnoho lidí tvrdí, že je registrace do katalogů překonaná. To je samozřejmě obecně pravda. V případě regionálně zaměřené firmy však nemusí být toto tvrzení pravdivé. V katalozích je uvedené místo, kde firma působí. Díky tomu je na regionálně zaměřená slova tato technika velmi účinná. Zadáme si tedy jednotlivá klíčová slova. Díky rozšíření SEOquake můžeme exportovat výsledky.

Cílem je vytvořit seznam landing pages konkurentů. Landing pages jsou vstupní stránky. Pak můžeme poměrně lehce analyzovat, jaké techniky používají na prosazení konkrétních stránek. Na zvyšování autority celé domény pak musíme analyzovat odkazy i na homepage. Pokud chcete mít opravdu přesnou analýzu, můžete použít i analýzu kompletně celé domény.

K tomu je také nutné analyzovat obsah bez jeho analýzy nám je většina věcí k ničemu. Otevřeme si konkurenční stránky a jednu po druhé prozkoumáváme. Jak je dlouhý text? Jaké odkazy z něj vedou? Používají klíčová slova? Která? Co mají v titulku? Vrcholem analýzy konkurenčního obsahu pro SEO i UX účely může být uživatelské testování. To se nejsnadněji provádí testem tzv. „podle Kruga“. Jedná se o jednoduchou metodu, kdy je někdo nestranný posazen za obrazovku a má udělat stejné úkony jako zákazník.

Po otestování, vybrání klíčových slov uděláme content plan tedy obsahový plán. Zde by se určitě jednalo o stránky pizzerie Plzeň (nejspíš homepage), pizza Plzeň (stránka s nabídkou pizzy) a stránka rozvoz pizzy Plzeň. Většina konkurentů bude mít odkazy směřující na homepage. Ty jsou nutné taky. Je však možné i získat i další. A to například z uzavření sponzoringu s místní charitou nebo publikací článku v regionálním deníku.

Poté už stačí pouze zhodnotit náklady a přínosy. Stanovit KPI (Key Performance Indicators) pro celou SEO strategii a pokud vše sedí, je možné začít.

Jak může PPC pomoci SEO?

Redaktor: Protože jsme na stránce, která se věnuje primárně PPC, můžete mi říci, jak je možné propojit tyto dva kanály?

MB: Pro efektivnost kanálů SEO je PPC klíčové. PPC skvěle odhaluje jednotlivá slova. Je možné nastavit volnou shodu na slova, na která se primárně strategie zaměřuje. V AdWords pak vidíme, co lidé hledali, stejně jako v SEarch Console. Každý měsíc tedy může dojít k auditu a můžeme si říci: Ano, tady ten obsah je nutné dodělat. Tento obsah by bylo vhodné zaměřit spíše na jiné slovo.

Pro velké strategie, které se věnují několika desítkám slov velmi intenzivně a stovkám až tisícům slov okrajově je tento druh spolupráce nepostradatelný.

Kapitolou sama o sobě je SEO a jeho efektivnost v čase. Dnes snahy o edukaci zákaznické veřejnosti jsou značné, proto velká část podnikatelů ví, že nemůže očekávat výsledky z pohledu SEO v horizontu několika dní nebo týdnů, ale spíše měsíců nebo let. PPC je v takové chvíli nedocenitelný partner (i když mírně nákladný). Dokáže totiž přivést požadované publikum ve chvíli, kdy je potřeba. A při překročení kapacit je možné reklamy opět pozastavit. Tato pomoc je skvělá.

Problém s PPC stále je, že velká část SEO konzultantů, kteří dělají obě tyto činnosti, jednu z nich fláká. Ve chvíli, pokud nejsou pečliví v SEO, nic se dlouho neděje. A vše vypadá v pořádku, i když není. Na druhou stranu chyby v oblasti PPC jsou trestány opravdu nemilosrdně. Zde zaměnění volné shody s přesnou bývá katastrofální. Jak pro výsledky účtu, tak pro kapitál, který reklama spotřebuje.

Důležité z mého pohledu je tedy soustředit se na snadná pravidla, která by se asi více hodila do rozhovoru přímo o nich a která vám jsou schopná ušetřit peníze i čas. Jedná se o dodržování poměrů ve struktuře účtu a mezi shodami u jednotlivých slov. Prostor na experimenty je pak menší, ale je zajištěna řemeslně dobře odvedená práce.

Závěr

Redaktor: Děkuji Vám za rozhovor. Budu se těšit někdy příště.

MB: Děkuji.

Další články: